Przykłady dobrych cech osobowości

Autor: admin
0 Komentarzy

Każdy ma swoje mocne i słabe strony, nie ma co do tego wątpliwości, ale czasami patrzymy tylko na te drugie. Nieobiektywne postrzeganie rzeczywistości, które czyni nas negatywnymi, sprawia, że nasze słabości przysłaniają wszystkie nasze mocne strony, sprawiając, że myślimy, iż nie mamy nic do zaoferowania. Z tego właśnie powodu przyjrzymy się kilku przykładom mocnych stron danej osoby, liście cech i umiejętności, które mogą pomóc nam zidentyfikować je w nas samych i dostrzec wiele pozytywnych aspektów, które posiadamy, lub lepiej poznać kogoś innego, sprawdzając, czy posiada te cechy.

Uczciwość – jest cenną cechą w wielu dziedzinach. Polega ona na mówieniu prawdy w każdych okolicznościach, nawet jeśli nie leży to w naszym interesie. Uczciwi ludzie są wierni prawdzie, jak również szczerze dzielą się tym, co myślą i czują.

Zaangażowanie – jest cechą przydatną nie tylko w życiu zawodowym, ale i w życiu w ogóle. W bardziej społecznych aspektach jest to podstawowa cecha pracy zespołowej lub budowania grup, w których konieczne jest, aby ich członkowie zaangażowali się we wspólny cel, taki jak drużyna sportowa, firma czy nawet relacja miłosna. Mówimy o osobie zaangażowanej, kiedy człowiek jest zdolny przedłożyć dobro wspólne nad własne, to znaczy być przeciwieństwem bycia egoistą.

Strach przed utratą pracy. Jak sobie z nim radzić?

Odwaga – jako siła ludzka, nie powinna być rozumiana jako brak lęków, ale raczej jako zdolność do stawienia im czoła i wciąż osiągania tego, co sobie wymarzymy. Jest to również cecha związana z umiejętnością radzenia sobie z niepowodzeniami, nie bojąc się ich, a w przypadku wpadnięcia w nie, wiedzieć jak wstać i wyciągnąć z nich wnioski. Odważne jednostki są zdolne do działania nawet wtedy, gdy sytuacja jest trudna, nieprzyjemna, niepewna i złożona.

Odpowiedzialność – oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za konsekwencje naszych działań i nie dopuszczenie do tego, aby inni ponosili naszą winę i błędy. W gruncie rzeczy jest to zdolność do przejmowania skutków tego, co robimy i do bycia świadomym, że nasze działania mają wpływa na wynik, pozytywny lub negatywny, ale trzeba je przypisać do nas, a nie do tego, co robią inni.

Podobne