Zespół

Nasz zespół specjalistów posiada rzetelnewykształcenieoraz szkolenia z zakresu współczesnych oddziaływańpsychologicznych, w tym pomocypsychologicznej, psychoterapeutycznej, mediacji i coachingurekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz InternationalCoaching Community.

Nasza praca z pacjentem podlega regularnej superwizji przezcertyfikowanych superwizorów z Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Małgorzata Sęk
psycholog, psychoterapeuta.
Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii organizowaneprzez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zdobywała w warszawskich ośrodkach: InstytuciePsychiatrii i Neurologii, Szpitalu Tworkowskim oraz warszawskiejPoradni Zdrowia Psychicznego.
Pomaga osobom dorosłym.