Gabinet dla rodziców i dzieci

Gabinet otwarty jest dla dzieci i ich rodziców, którzy:
-
 borykają się z problemami emocjonalnymi członków rodziny,
- nie radzą sobie z problemami wychowawczymi,
- dążą do tego by ich rodzina sprzyjała zrównoważonemu rozwojowi emocjonalnemu ich dzieci.


Świadczona pomoc obejmuje:
konsultacje dla rodziców
poradnictwo dla rodziców
psychoterapię rodzinną
mediacje rodzinne