Gabinet dla młodzieży i dorosłych

Gabinet otwarty jest dla tych Państwa, którzy:

- borykają się z trudnościami natury osobistej, rodzinnej lub zawodowej,
- odczuwają subiektywny dyskomfort przejawiający się napięciem, niepokojem, lękiem, permanentnym zmęczeniem, obniżonym nastrojem, niezrozumiałymi dolegliwościami fizycznymi,
- nie radzą sobie ze stresem oraz trudnościami dnia codziennego,
- przejawiają trudności w pokierowaniu swoimi uczuciami,
- przeżywaja kryzysy i konflikty w relacjach z innymi,
- nie radzą sobie z żałobą,
- nie potrafią podjąć istotnych decyzji,
- których zachowanie nie służy osiąganiu określonych, pożądanych celów, 
- u których zdiagnozowano: depresję, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia seksualne, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), 
oraz dla tych osób, które chciałyby lepiej poznać siebie, swoje odczucia i potrzeby.

Świadczona pomoc obejmuje:
konsultacje psychologiczne
poradnictwo
psychoterapię krótko- i długoterminową

Psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z młodzieżą: